Nyheder

Klub-nyt 2022

Til kalenderen:

 • 7. april – sæsonstart kl. 14.00
 • 21. april – generalforsamling kl. 14.00
 • 5. juli – midtvejsstævne for klubbens medlemmer
 • 23. august – venskabsstævne med Albertslund og Vallø
  • Venskabsstævne med Albertslund og Vallø blev afviklet i strålende sol og med højt humør indtil banernes beskaffenhed på grund af tørken viste sig at være helt utilregnelig og var årsag til mange slag. Heldigvis bevarede de fleste det gode humør og den positive holdning og alle sluttede med en lækker menu og velfortjente præmier til de skrappeste. Se billeder fra dagen her.
 • 13. september – venskabsstævne med Hornsherred
  • Venskabsstævne med Hornsherred Krolf, som vi deler klublokale med forløb rigtig fint. Da banerne havde fået lidt regn, blev det til lidt færre slag denne dag, men det blev gæsterne, der var de bedste og vandt alle præmierne. Der var en dejlig positiv og god stemning både under spillet og ved den efterfølgende spisning. Se billeder fra dagen her.
 • 6. oktober – tusmørkekrolf/afslutning
  • Tusmørkekrolfen og afslutning på krolfsæsonen blev også afholdt med det bedste vejr, vi kunne tænke os. Det blev en rigtig hyggelig og sjov aften – det er godt vi gamle stadig kan finde glæde ved at lege. Se billeder fra dagen her.

Sæson 2023 starter torsdag den 13. april