Klubbens historie

Kort fortalt fik nogle ildsjæle i 2007 efter aftale med Skibbyhøjs ledelse etableret en krolfbane på institutionens arealer.

Året efter oprettede ældresagen i Skibby et krolfhold, som også spillede på banerne.

Først i 2009 blev der stiftet en forening Skibby Krolfklub ”Hornuglerne”.
Fra 2017 fik vi en aftale med Frederikssund kommune ang. lån/brug af en tidligere montagebygning til klublokale.
Dette lokale deles med Hornsherred Krolf, som i 2017 flyttede fra Bonderup til Skibby.

Alt arbejde foregår på frivillig basis og bygger på et fællesskab, hvor man kombinerer motion, frisk luft og hyggeligt samvær.
Klubben har efterhånden et par traditioner i løbet af en sæson bl.a. afslutning med ”tusmørkekrolf”

Vil du vide mere læs jubilæumsavisen: